Vergoedingen

Voor 2024 proberen we met alle zorgverzekeraars contracten af te sluiten. In de meeste gevallen wordt uw behandeling vergoed door uw zorgverzekeraar. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal uw dermatoloog u hierover informeren. Het verplicht eigen risico is € 385,-. Dit betekent dat u de eerste € 385,- zelf betaalt voor zorg uit uw basisverzekering. Als u een verhoogd eigen risico heeft afgesproken met uw verzekeraar kan dit bedrag hoger zijn.

Wat kost mijn behandeling?

De totale kosten van uw behandeling zijn meestal pas na afloop van de behandeling duidelijk. Eerst moet gekeken worden wat uw probleem is (diagnose) en welke zorg u nodig heeft. De prijzen van de behandeling zijn tot stand gekomen door onderhandeling tussen uw zorgverzekeraar en de zorgaanbieder. De medisch specialistische zorg in Nederland wordt gefactureerd aan de hand van de DOT-structuur, bestaande uit DBC’s. DBC staat voor diagnose behandel combinatie.

De uiteindelijke DBC is afhankelijk van uw diagnose en behandeling. Het tarief van de behandeling is gebaseerd op de gemiddelde kosten die gemaakt worden. Het is dus geen optelsom van de hoeveelheid bezoeken of verrichtingen van een individuele patiënt. Er bestaat geen tarief per consult. De zorgnota kan erg hoog lijken wanneer in de ervaring van de patiënt de behandeling kort geduurd heeft. Ook het omgekeerde kan zich voordoen; een behandeling kan in werkelijkheid vele malen duurder zijn dan de kosten die op de rekening staan.

De startdatum van de DBC is de datum van de eerste afspraak. De looptijd van een DBC verschilt. Blijft u na afloop van deze periode van onder behandeling van de dermatoloog, dan wordt een nieuwe DBC geopend. De startdatum van het DBC bepaalt in welk jaar het eigen risico wordt aangesproken.

Op deze website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kunt u meer informatie vinden over de diagnose behandelcombinatie. De Nederlands Vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben een website met extra informatie over de inhoud van een zorgnota.

U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken, op de website van uw zorgverzekeraar, via de optie ‘mijn omgeving’. Voor behandelingen die na 1 juni 2014 gestart zijn, ziet u precies wat uw behandeling kost. In de zorgnota staat: de naam van het ziekenhuis of ZBC, het specialisme, de consumentenomschrijving van de DBC’s, de kosten, de begin – en einddatum van een DBC en de zorgactiviteit. Het ziekenhuis of ZBC declareert voor uw behandeling een of meerdere DBC’s, afhankelijk van de duur van uw behandeling. De declaratie wordt naar de zorgverzekeraar gestuurd. De zorgverzekeraar controleert de declaratie en verwerkt deze. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota op de website van uw zorgverzekeraar onder ‘mijn omgeving’ staan.

Wat betekent dit nu concreet voor u?

  • Een eenmalig consult kost minstens €95,-
  • Een diagnostisch onderzoek, zoals het doen van priktesten of plakproeven, kan ervoor zorgen dat uw gehele eigen risico van €385,- wordt aangesproken

Meer weten?

Neem contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan u vertellen wat uw polisvoorwaarden zijn en hoe uw zorgnota is opgebouwd. Let op: wanneer u niet op uw afspraak kunt komen geldt, afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgemeld, kunnen in rekening worden gebracht.