Over Allergie Centra Nederland

Allergie Centra Nederland is een zelfstandige kliniek, aangesloten bij- en jaarlijks geaccrediteerd door het ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland).

Allergie Centra Nederland is begin 2022 opgericht. De spreekuren vinden plaats in Utrecht en Amsterdam. Allergie Centra Nederland is een multidisciplinair centrum vooral gericht op de diagnostiek van allergische aandoeningen. Het team dat zich kenmerkt door patiënt- en servicegerichtheid, professionaliteit en gedrevenheid. Door korte lijnen met de huisartsen zorgen wij voor een optimale samenwerking. Onze specialisten zijn ook vaak in de spreekkamer van de huisarts te vinden.

Allergie Centra Nederland is een zelfstandige kliniek, aangesloten en jaarlijks geaccrediteerd door het ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland). Zelfstandige klinieken focussen zich op één of enkele specialismen, waardoor iedereen binnen die kliniek bezig is met dat specialisme. Dit zorgt ervoor dat zij elke dag de beste kwaliteit, de kortste wachttijd en juiste service kunnen bieden. Allergie Centra Nederland is voor het zorgjaar 2024 in gesprek met alle zorgverzekeraars voor 100% vergoeding van uw zorg. Ga de vergoeding na bij uw zorgverzekeraar. Indien u nu al online of live een behandeling wenst, zult u onze declaratie zelf moeten betalen en indienen bij uw zorgverzekeraar. Zie voor meer informatie bij vergoedingen.

Alle medische specialisten van Allergie Centra Nederland zijn lid van de relevante medisch specialistische beroepsverenigingen. Zij zijn gespecialiseerd in allergologie vanuit hun eigen vakgebied en hebben vanzelfsprekend ook kennis over hun eigen specialisme en worden hier ook in geaccrediteerd. De laatste visitatie van de Nederlandse Beroepsvereniging voor dermatologie en venerologie van in juli 2022 en werd met goed gevolg behaald.

Team Allergie Centra Nederland

Ons team bestaat uit dermatologen en ondersteunend personeel gespecialiseerd in allergieën.