Kwaliteit

Kwaliteit in de zorg is een hot item. Ook bij Allergie Centra Nederland. In onze filosofie dient kwaliteit niet alleen op papier te staan maar is het vooral belangrijk dat kwaliteit op de werkvloer gewaarborgd wordt. Ons team is gedreven om deze kwaliteit te bieden.

Wij toetsen periodiek onze geleverde zorg, de veiligheid van de medische apparatuur en werken volgens de laatste inzichten qua infectiepreventie. Ook onderzoeken wij jaarlijks de patiënttevredenheid door middel van een anonieme enquête.

Wet bescherming persoonsgegevens

Wij werken volgens de wettelijk vastgestelde eisen rondom bescherming van uw persoonsgegevens. Binnen Allergie Centra Nederland zijn alle werknemers op de hoogte van ons privacy reglement. Meer informatie over onze privacy reglement vindt u op onze Privacy Policy pagina.

Keurmerken

Stichting Allergie Centra Nederland heeft een ISO 9001 accreditatie.  Dit ISO certificaat waarborgt de kwaliteit van het gehele zorgproces. Hiermee voldoen wij aan de strengste kwaliteitsnorm. Daarnaast hebben wij het Keurmerk Infectiepreventie. Dit keurmerk toont aan dat wij aan alle regels voldoen met betrekking tot hygiëne en infectiepreventie. De kwaliteit en veiligheid is daarmee gewaarborgd.

Klachtenprocedure

Mocht u toch een klacht hebben over de wijze waarop u bent behandeld dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen in eerste instantie uw klacht in behandeling laten nemen door onze interne klachtenfunctionaris. Indien er geen bevredigende oplossing gezocht kan worden dan kunt u zich richten tot een onafhankelijke klachtencommissie.